Moss Kunstforening e-post: moss.kunstforening@m-kunst.no

web-adresse: http://moss.kunstforening.net

Alle henvendelser på e-post bes rettet til styrets leder:  anlire@online.no

Styret i Moss Kunstforening 2020-2021

Leder:         Olav Hansen             Tronvikveien 32   1517 Moss     906 65 356      anlire@online.no

Nestleder:   Anne-Lise Gjøstøl     Tronvikveien 32  1517 Moss     928 60 375     anlire@online.no

Kasserer:   Gerd Lilleby Nilsen    Bråtengata 62     1515 Moss     414 64 613     knilse3@online.n

Sekretær:   Venche Sandstad      Marineveien 1 B   1519 Moss    928 50 462     

Styrem:       Helge Soelberg         Fritjof Nansensgate 20 1532  Moss  970 21 490  hsoelb14@gmail.com

Styrmed:     Iris Ringstad             Nordre Elvegate 26 1597 Moss     922 02 053  irir@online.no

Styremed.   Erik Andresen           Refsnesbakken 2b  1518 Moss     971 08 452  erikand53@gmail.com

1.Varamedl:   Anne Holme             Refsnesbakken 2b   1518 Moss    911 14 948  holme.anne@gmail.com
2 Varamedl:   Randi Ose                Fleicherebrygge 242  1531 Moss  924 37 764  randiose@hotmail.com
3 Varamedl    Terje Solberg            Strandspromenaden  1516 Moss  901 51 877  tesol3@online.no
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Aktiviteter

Levert av WebSite AS