Moss Kunstforening e-post: moss.kunstforening@m-kunst.no

web-adresse:norskekunstforeninger.no/moss/

Alle henvendelser på e-post skal skje til  anlire@online.no

Styret i Moss Kunstforening 2019-2020

Leder:            Olav Hansen             Tronvikveien 32      1517 Moss     906 65 356      anlire@online.no

Nestleder:      Anne-Lise Gjøstøl     Tronvikveien 32      1517 Moss     928 60 375     anlire@online.no

Kasserer:      Gerd Lilleby Nilsen    Bråtengata 62        1515 Moss     414 64 613     knilse3@online.n

Sekretær:      Venche Sandstad      Marineveien 1 B      1519 Moss     928 50 462     

Styrmed:       Iris Ringstad             Nordre Elvegate 26 1597 Moss     922 02 053      irir@online.no

Styremed.     Erik Andresen       Strandpromenaden 142   1516 Moss           971 08 452          erikand53@gmail.com

1.Varamedl:   Egil Jegleim        Eikaveien 6  1597   Moss                                951 49 665         ejegleim@gmail.com
2 Varamedl:   Karin Hals              Karlstadveien 26 d 1516 Moss                    980 78 972           halskarin@gmail.com
 
Støttegruppe:  Gullborg Theodorsen Refsnesbakken 4 A   1518 Moss        69270790

 

 

 

 

 

 

 

Aktiviteter

Levert av WebSite AS