Du er her:
 • Historikk
 • 1944 til 2014
  70 år.
  24. april 1944 samlet en del mennesker seg på Park Restaurant og ble enige om å stifte Moss Kunstforening.
  Redaktør Sundsvik ble valgt til formann, som det het den gangen, skoleinspektør hagen Visum ble sekretær, Herføl Bang ble kasserer.
  Virksomheten kom i gang med Håkon Stenstadvold som kunstnerisk konsulent. Det var ikke lett å skaffe gode utstillere den gangen på slutten av krigen hvor det var mangel på både lerret og farger, men Hagen Visum hadde forbindelser med malere i «dalenes dal», og det ordnet seg etter hvert.
  Det var heller ikke lett å skaffe utstillingslokaler. I den første tiden ble Biblioteket, altså disse lokalene brukt, senere leide de noen rom på Moss hotell. Her hadde de en godt besøkt utstilling med blant andre Harald Kihle og Kai Fjell. Som en kuriositet kan nevnes at et tresnitt av Harald Kihle kostet 45 kroner, og fra 300 til 600 kroner for tegninger av Kai Fjell.
  Etter hvert fikk Kunstforeningen låne den gamle gymnastikksalen til utstillinger hvor de hadde mange store utstillinger: Riksgalleriets åpningsutstilling, Henrik Sørensen, Rolf Stenersen samling og utveksling fra vennskapsbyen Horsens og Karlstad.
  Da som nå, ble utstillingene mottatt med ros og ris og hardest kritikk fikk den moderne kunsten. En av byens borgere mente at «når døm er så dårlige til å male, burte døm gå på Værven og banke rust.»
   Det ble lagt ned mye godt arbeid i foreningen i denne tiden, men til slutt ble lokalene så dårlige at russen fikk salen, som de kalte Rolla, til disposisjon. Dette skjedde i 1958. Da flyttet foreningen til Rådhuset.
  Der var det så fint at de kunne ikke henge opp bildene på veggene, men måtte sette opp på stoler som ble hentet fra spisesalen, og utstillingene kunne bare være åpne etter arbeidstid lørdag og søndag.
  Neste tilholdssted var Tivoli sammen med Folkeakademiet. Da måtte bildene tas ned når det var foredrag, ellers ble foredragsholdere og publikum distrahert. Denne nomadetilværelsen ble det heldigvis slutt på da Moss kunstgalleri sto ferdig og ble åpnet i mai 1969. Dette takket være pengegave fra Biørn Biørnstad, Norsk Kulturråd, Moss Sparebank og Moss Kommune.
  Allerede i 1947 begynte foreningen å kjøpe inn kunst til en egen samling, «et fast galleri», og det var byens bedrifter som bidro med faste beløp i flere år, og i 1960 fikk foreningen øremerkede midler fra Moss kommune til innkjøp av kunst. Biørnstad testamenterte sin store maleri- og grafikksamling til foreningen, og Moss Kunstforening var en av 14 institusjoner på landsbasis som ble tildelt innkjøp av norsk samtidskunst.
  I dag har Moss Kunstforening mellom 550 og 600 kunstverk som blir forsvarlig oppbevart i magasinet i kjelleren, og av dem leier vi ut ca hundre arbeider til forskjellige institusjoner. Til denne jubileumsutstillingen har vi valgt å vise de aller første maleriene som ble kjøpt inn i tidsrommet 1947 – 1958.

  Aktiviteter

  Levert av WebSite AS