Moss Kunstforening

Kunstforeningen  har et eget magasin  med 115 kvadratmeter i galleriets undeetasjen.

Hele samlingen  er katalogisert  og malleriene henger på skinnegånde vegger.

Andre kunstverk er systematisert i nummererte hyller og reoler.

Vi har ikke en eksakt verdi for hele samlingen,

men den er forsikret for fem seks milioner kroner.

Hvis det skulle skje noe, blir de kunstverkene som  rammes takstert og

gitt  verdi i forhold til er forsikringsutbetaling sier Olav Hansen

Men samlingen er ikke helt bortgjemtdet er til enhver tid

ca. 100 kunstverk som rullerer rundt i foskjellige lokaler i byen

til glede for ansatte og innbyggerer.

Foreningen leier nemlig ut kunst til offentlige institusjoner og firmaer i Moss

.I  kunstgalleriet har de  vanligvis åtte utstillinger i året,

og de prøver også å stille ut deler av den faste samlingen jevnlig

i tillegg at de viser "Månedens bilde"

 

Moss Kunstforening ble stiftet 24 april 1944.

I en av foreningens årsmøteprotokoller kan man lese:

"PÅ styremøte 7 mars 1946 ble det besluttt å rette henvendelse til

noen av byens bedrifter

for å tilveiebringe  midler til innkjøp av grunnstammen til "Det Faste Galleri"

Og med 600 kunstverk i samlingen kan det trygt slås fast

at grunnstammen har vokst med årene.

Ved 10 års jubileet hadde foreningen

40 bilder til innkjøpsverid på 28 500 kroner